Objectius

 

  • Fomentar la cohesió social a través de l’enfortiment de la convivència, la solidaritat, el respecte mutu i la tolerància.
  • Garantir la inclusió de la població immigrant en el sistema educatiu en plenes condicions d’igualtat, trencant les segregacions i discriminacions que hi poguera haver. I també garantir la inclusió de la població adulta, especialment de les dones.
  • Garantir l’accés normalitzat de la població immigrant als serveis de protecció social.
  • Facilitar la inserció sociolaboral de les persones immigrants i el retorn de les emigrades, especialment les persones joves.
  • Garantir l’accés i l’atenció sanitària de la població migrant.
  • Garantir l’accés a l’habitatge digne per part de la població migrant.
  • Promoure accions de cooperació amb el teixit associatiu i el tercer sector per a promoure la convivència dels col·lectius que conviuen a la nostra comarca.

Ningú naix odiant una altra persona pel color de la seua pell, la seua procedència o religió. La gent aprén a odiar i, si pot aprendre a odiar, també pot aprendre a amar.


Nelson Mandela