Area Educació

La legislació vigent garanteix el dret a l’educació de tots els xiquets i xiquetes estrangers en igualtat de condicions, independentment del lloc d’origen i de la situació juridicoadministrativa dels pares o tutors legals.

Dirigit a:

  • Centres educatius
  • Dependències municipals
  • AMPA
  • Teixit associatiu: fundacions, associacions, ONG del tercer sector

Acollida

El servei Pangea desenvolupa accions grupals, amb l’objectiu d’informar dels diferents recursos comarcals i serveis municipals a què es poden accedir, i sempre dirigits a facilitar la integració de les persones i millorar la seua qualitat de vida.

Per a accedir a les sessions d’acollida s’ha de sol·licitar cita prèvia telefonant al 96 241 41 42 o bé s’ha de cursar la petició a través de la dependència municipal, sempre que s’haja identificat a un grup de més de quatre persones usuàries, enviant-la a pangea@manra.org (en l’àrea de descàrregues disposem de la fitxa de sol·licitud del servei)

Assessorament Jurìdic

El servei Pangea, per mitjà de cita prèvia telefonant al 96 241 41 42, atén les persones que ho sol·liciten i els serveis tècnics municipals que així ho demanden enviant la fitxa de sol·licitud a pangea@manra.org (en l’àrea de descàrregues disposem de la fitxa de sol·licitud del servei) sobre alguna de les qüestions següents:

  • Informar i assessorar la població estrangera sobre els recursos existents que ajuden a les famílies en els tràmits d’escolarització, sistema educatiu espanyol, requisits d’accés, etc.
  • Proporcionar la informació, orientació i assessorament jurídic que en matèria d’estrangeria necessite la població immigrant per a la convalidació de títols de persones estrangeres

Tipus d’Intervencions

  • Iniciació a l’alfabetització bàsica per a immigrants
  • Tallers i activitats per als centres educatius de primària i secundària
  • Formació al professorat sobre mediació
  • Accions en Espais Jove